Weekendowe spotkanie dla małżeństw w Pratulinie

W dniach 12-14 kwietnia w Pratulinie miało miejsce weekendowe spotkanie dla małżeństw w temacie „Budowanie więzi małżeńskiej poprzez seksualność”.

Spotkanie pokazało, że można pięknie rozmawiać o trudnych sprawach. Z dozą humoru i troską o człowieka w tematykę wprowadził małżonków ks. Andrzej Pryba MSF.

Kasia i Piotr, małżonkowie z 33-letnim stażem i 7 dzieci, podzielili się trudami i radościami pożycia małżeńskiego. Swoim doświadczeniem i przeżywaniem intymności małżeńskiej ukazali piękno i mistykę aktu małżeńskiego, którego Dawcą jest Bóg, my zaś Jego współpracownikami i  „wierzycielami” w dziele stwarzania. Bóg ufa człowiekowi, którego podnosi do godności współpracowników w dziele przekazywania życia. Poprzez  specyficzną bliskość  małżonków, buduje swoistą więź miłości i ofiary, która panuje w relacji Trojjedynego Boga.

Całą grupą mogliśmy być również świadkami sakramentalnego TAK Agnieszki i Marcina, wypowiedzianego u stóp Maryi Matki Jedności w Kodniu.

(s. Wioletta)

Podziel się: