Proces beatyfikacyjny

Piotr Bienvenu Noailles pragnął utworzyć Rodzinę mającą jedno serce i jedną duszę – Rodzinę wewnątrz Kościoła i rozdartego podziałami oraz brakiem wiary świata.  Rodzina ta ma być znakiem i promotorką wiary.

W Bordeaux, w dniu 28 maja 1820 roku, w odpowiedzi na wezwanie Boga, trzy młode dziewcząta podejmują życie razem we wspólnocie. Przyjmujący je młody Założyciel, 27-letni kapłan, Ks. Piotr Bienvenu Noailles, otrzymał nadzwyczajne natchnienie: utworzyć wielką Rodzinę, gdzie wszystkie powołania znalazłyby swoje miejsce i mogły odpowiadać na pojawiające się wszelkie potrzeby.

8 maja 1988, Kościół uznaje i zatwierdza dekretem  heroiczność cnót, jakimi żył Piotr Bienvenu Noailles oraz ogłasza Założyciela Świętej Rodziny z Bordeaux Czcigodnym.

Dotychczas otrzymano wiele łask i darów przez jego wstawiennictwo i ufamy, że wkrótce nadejdzie moment, gdy zostanie on ogłoszony Błogosławionym.      

Modlitwa o beatyfikację czcigodnego Piotra Bienvenu Noailles:

Boże, Ojcze nasz, Ty który w sercu Piotra Bienvenu Noailles złożyłeś łaskę bezgranicznego oddania się Bogu i natchnąłeś go ideą utworzenia Rodziny na wzór tej, którą tworzyli Jezus, Maryja i Józef, daj nam, prosimy, żyć tym samym duchem dla rozszerzania Twojego Królestwa i dla Twojej większej chwały. Daj nam również radość oglądania chwały Twojego Sługi, Czcigodnego Piotra Bienvenu Noailles i przez jego wstawiennictwo udziel nam ....

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:

Siostry Świętej Rodziny w Polce, 

tel. +48 22 815 49 35

e-mail: pologne.secretariat@sfbint.org

lub

Sekretariat Procesu Beatyfikacyjnego:

secgen@sfbint.org

Suore della Santa Famiglia di Bordeaux

Via dei Casali Santovetti, 58

00165 ROMA (Italia)