Stowarzyszeni Świeccy

O Stowarzyszonych Świeckich

Jak rodzący się Kościół wyciągał swe ramiona ku wszystkim, którzy chcieli poddać się prawu Jezusa Chrystusa, tak samo Stowarzyszenie Świętej Rodziny otwiera swe łono dla wszystkich chrześcijan, którzy pragną razem modlić się i pracować dla chwały Bożej, dla swego własnego uświęcenia i zbawienia bliźniego, niezależnie zresztą od dzielącej ich odległości.

ks. Piotr Bienvenu Noailles

Stowarzyszeni świeccy to kobiety i mężczyźni w różnym wieku, żyjący w rodzinach i samotnie. Różnimy się wiekiem, osobowością, temperamentem, zawodem, posiadanymi darami i talentami, dzielimy się jedną szczególną przynależnością jako Stowarzyszeni Świeccy w Rodzinie Księdza Piotra Bienvenu Noailles. Poruszeni duchowością Założyciela, żyjemy duchem Świętej Rodziny w jedności z siostrami, konsekrowanymi świeckimi i stowarzyszonymi kapłanami na własnej szczególnej drodze jako osoby świeckie w rodzinach, miejscu pracy i lokalnych wspólnotach.

Nasza Założyciel proponował jako wzór życie Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie, w Świętej Rodzinie widział „słodki obraz Trójcy Świętej”. Postrzegał on również Nazaret jako zalążek Kościoła.

Staramy się żyć ze świadomością, że Bóg jest centrum naszego życia, jak w domu w Nazarecie oraz odtwarzać wierność, prostotę i wzajemne wsparcie, jakimi żyły pierwsze wspólnoty chrześcijańskie. Czynimy to przez świadectwo własnego życia i modlitwę w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach lokalnych i wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba.

Stowarzyszeni formują się w grupach, które spotykają się co miesiąc, aby wzajemnie wspierać się w realizacji swojego zaangażowania. Świeccy Stowarzyszeni mają swoją własną strukturę i statuty. Pod przewodnictwem Przełożonej Generalnej Instytutu Zakonnego tworzą silną sieć relacji z innymi powołaniami.

spotkanie stowarzyszonych świeckich
Świadectwo Izy

Od czterech lat w Skierniewicach przy wspólnocie Sióstr Świętej Rodziny i pod czujnym okiem s. Miriam i s. Ewy spotykamy się i poznajemy niezwykłą Rodzinę z Nazaretu.

Początkowo nasza grupka była mała i skupiała pracowników przedszkola Św. Rodziny oraz osoby zaprzyjaźnione; z biegiem czasu do naszych szeregów dołączały kolejne osoby. Obecnie spotykamy się raz w miesiącu w sobotę, czasami razem wyjeżdżamy. Na naszych spotkaniach zawsze jest jak na wizycie u mamusi:  herbatka lub kawka, ciasta i ciasteczka, miła i  ciepła atmosfera.

Czytamy i karmimy się także Słowem Bożym, modlimy się wspólnie, śpiewamy. Jak w rodzinie, nieraz jest spokojnie i  nostalgicznie, a czasami prowadzimy ożywione dyskusje na różne tematy, ale najważniejsze jest to, że wszyscy się szanujemy i obdarzamy życzliwością. Staramy się uczyć od naj-piękniejszej rodziny jaka istnieje, od Świętej Rodziny, pielęgnować i rozwijać w sobie cechy, jakie mają Jezus, Maryja i Józef, aby być prawdziwymi świadkami Bożej obecności w  świecie.

Czuję się szczęśliwa, mając tak wspaniałych przyjaciół w naszej wspólnocie. Zawsze mogę na nich liczyć, cieszyć się każdą chwilą i rozwijać się dzięki nim. Choć życie bywa trudne, to zawsze znajdzie się dobra dusza, która powie hej, spójrz jaki piękny zachód słońca i rozgoni czarne chmury. Dlatego zapraszam Cię już dziś na nasze spotkania, aby pogłębiać swoją wiarę i relację z  Bogiem, odkrywać na nowo Jego miłość i  poznawać wspaniałych ludzi.

Iza, Stowarzyszona świecka Świętej Rodziny
Kontakt:

Koordynatorka Stowarzyszonych: s. Teresa Kurda,

e-mail: miriamteresa@poczta.onet.pl

Informacje dotyczące terminów naszych spotkań pod nr tel. 885 555 375