Stowarzyszeni Kapłani

O Stowarzyszonych Kapłanach

Stowarzyszeni Kapłani to międzynarodowa grupa kapłanów diecezjalnych, którzy żyją w posłuszeństwie i dyspozycyjności wobec miejscowego ordynariusza oraz w komunii z kapłanami w swojej diecezji. Dobrowolnie decydują się żyć charyzmatem i duchowością Sługi Bożego ks. Piotra Bienvenu Noaillesa, pragnąc głębiej przeżywać swoje zaangażowanie kapłańskie w komplementarności z innymi powołaniami w „Świętej Rodzinie”. Prowadzą życie proste.

W 1833 roku Założyciel wraz ze swoim bratem o. Amandem Noaillesem utworzył małą wspólnotę kapłanów, zwaną Ubodzy kapłani. Kiedy okazało się, że wspólnota nie przetrwała próby czasu, ks. Noailles zapoczątkował Stowarzyszenie dla wszystkich kapłanów, którzy chcieli być częścią „Świętej Rodziny” bez wymogu wspólnego życia.

W 1861 r., kiedy zmarł ks. Noailles, było ponad 900 Stowarzyszonych Kapłanów.

Dziś liczba stowarzyszonych kapłanów rośnie w krajach, w których jest obecna „Święta Rodzina”, przede wszystkim na Sri Lance, Filipinach, Indiach, Pakistanie, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Lesotho. Pierwsze międzynarodowe spotkanie stowarzyszonych kapłanów odbyło się w lutym 2004 r. w Candy na Sri Lance.

Stowarzyszeni kapłani w katedrze w Bordeaux
Ciekawostka

Jednym z pierwszych stowarzyszonych kapłanów był św. Jan Teofan Vénard.

Jan Teofan Venard urodził się w pobliżu Poitiers we Francji w 1829 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1852 r. w Towarzystwie Misji Zagranicznych. Wkrótce potem został przydzielony do Tonkinu w Wietnamie, wówczas bardzo niebezpiecznego regionu dla misjonarzy. Mówi się, że ks. Noailles włączając go do grupy kapłanów Świętej Rodziny powiedział, że pewnego dnia Teofan będzie męczennikiem.

2 lutego 1861 r., w wieku 32 lat, Teofan poniósł śmierć męczeńską za wiarę i pracę jako misjonarz, w przeddzień rocznicy Cudownego Błogosławieństwa w tym samym roku w którym zmarł ks. Noailles. Jan Teofan Venard został beatyfikowany w 1909 r. i kanonizowany w 1988 r., w roku, w którym Piotr Bienvenu Noailles został uznany za czcigodnego, co jest pierwszym krokiem na drodze do kanonizacji.

Siostra Teofana, Melania, wstąpiła do Świętej Rodziny z Bordeaux i za swoje imię w zgromadzeniu przyjęła imię Teofana. Brat św. Teofana, Euzebiusz, był również stowarzyszonym kapłanem.

św. Jan Teofan Vénard
Kontakt:

s. Magdalena Ajdys, Przełożona Prowincjalna

e-mail: pologne.provincjale@sfbint.org