Dobry Ojciec

Był sobie raz pewien kapłan, który był tak dobry, że w końcu nazwano go Dobrym Ojcem. Cóż takiego zrobił, że nazwano go Dobrym Ojcem? Czynił dobro. Opowiadano o nim, że przygarniał dzieci, dawał uśmiech ubogim i jałmużnę potrzebującym… Wszyscy, którzy mieli zmartwienie przychodzili do niego. Raz była to jakaś biedaczka, która nie miała z czego zapłacić czynszu – brał to na siebie. Innym razem jakiś robotnik, któremu brakowało narzędzi czy pracy – dostarczał mu tego, czego potrzebował. Innym razem jakaś wdowa, zamartwiająca się o przyszłość swych dzieci – zajmował się nimi… Jeśli był rozłam w rodzinie, on przywracał pokój, innym razem pocieszał nieszczęśliwe serca, pomagał w rozpoznaniu powołania, pomagał zawrzeć związki małżeńskie, załatwiał sprawy roszczeniowe…

Piotr Bienvenu Noailles, człowiek, kapłan, ojciec i kierownik duchowy, założyciel Świętej Rodziny z Bordeaux przez sieroty, którymi się zajmował nazwany Dobrym Ojcem. Ten przydomek wyraża jego duchowy temperament oraz najważniejsze łaski, które otrzymał od Boga.

Jako człowiek posiadał naturę bogatą i żarliwą, miał serce kochające, dobre, wrażliwe i szlachetne, zaś jego charakter był żywy i odważny, przedsiębiorczy i przywódczy, posiadający, dzięki relacji z matką, doświadczenie mocnego i gorącego życia rodzinnego.

Jako kapłan całkowicie oddawał siebie dla powierzonego mu ludu, kochał Eucharystię i oddawał siebie w posłudze spowiednika, spowiadając z wielkim miłosierdziem, dzięki czemu przyprowadzał wielu do Boga.

Był ojcem przede wszystkim dla swych duchowych córek, dla wszystkich sióstr zakonnych, którymi zajmował się przez całe kapłańskie życie. Otwierał im drogi, pomagał, zachęcał, pocieszał, a razem z nimi cieszył się pięknem działania w nich Boga.

W tej ojcowskiej dobroci, wyłoniła się również jego posługa jako kierownika duchowego. Miał on szczególny charyzmat do odkrywania powołań oraz dostrzegania w osobach swoistych łask i zdolności.

Co więcej, charakterystyczną dla siebie dobroć, przekazał w swym testamencie duchowym córkom, siostrom Świętej Rodziny.