Siostry Kontemplacyjne

Jako siostry kontemplacyjne Świętej Rodziny kontynuujemy wraz ze wszystkimi członkami Duchowej Rodziny ks. Piotra Bienvenu Noailles misję Syna Bożego, który przyszedł na ziemię, aby utworzyć Świętą Rodzinę, Kościół, rodzinę dzieci Bożych zgromadzonych w jedności wiary i miłości.

Idąc za przykładem Jezusa, Maryi i Józefa chcemy kochać, szukać i pragnąć tylko Boga we wszystkim.

Tajemnica Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa inspiruje nasze codzienne życie ukształtowane przez ciszę i samotność, modlitwę i pracę, przeżywane w bardzo konkretnej przestrzeni, w przestrzeni wspólnoty. Obecność naszego życia kontemplacyjnego w Kościele jest głęboko zakorzeniona w glebie pokory i początków Ewangelii.

Życie kontemplacyjne wymaga: żywej wiary, wytrwałej wierności, nieustraszonej nadziei, nieustannego nawrócenia! Jesteśmy wezwane do pokornego, pełnego miłości i odwagi szukania Boga i Jego Królestwa:

„Szczęśliwy jest ten, kto mnie słucha, który codziennie czuwa przy wejściu do mojego domu i który nie oddala się od moich drzwi?”

Prz 8, 32 – 35

Modlitwa uwielbienia, dziękczynienia i wstawiennictwa, która charakteryzuje nasze codzienne życie, wymaga wytrwałości i wierności. To przez modlitwę i pracę pozostajemy zwróceni do Pana.

Wspólnota

Tylko Jezus Chrystus powołuje nas i zbliża do siebie. Jego Duch nas jednoczy. Nasze wspólnoty są obecne na trzech kontynentach: w Ameryce Łacińskiej, Azji i Europie. Gromadzą siostry różnych narodowości i kultur.

Żywa komunia? to służyć Bogu i naszym braciom i siostrom razem, sercem! Chodzi o to, aby nasze serca ewangelizowały w kontakcie ze Słowem, aby żyć między sobą przebaczeniem, miłosierdziem i nadzieją. Na co dzień jesteśmy razem w kaplicy, w pracy, odpoczywając, w refektarzu? Życie wspólnotowe jest szkołą cierpliwości, daru z siebie, zapominania o sobie, uwagi na innych? Prowadzi nas do prawdy o naszym byciu z innymi i z Wszechmogącym, którym jest Bóg.

Praca

Nasze życie kontemplacyjne, w szkole Jezusa, Maryi i Józefa, jest również definiowane przez pracę, która nigdy nie konkuruje z modlitwą. Jest chlebem powszednim, ludzką solidarnością, braterską komunią, uwielbieniem Boga!

Módlcie się często, módlcie się nieustannie, to znaczy uczyńcie swoją pracę nieustanną modlitwą.

ks. Piotr Bienvenu Noailles

Zarabiamy naszą pracą, naszym chlebem powszednim. Dbamy o to, aby praca nie przerodziła się w aktywizm, ani w poszukiwanie własnej efektywności czy zysku. Praca jest niezbędna dla równowagi naszego życia. Tak samo jak odpoczynek, posiłki, relaks, nasze mocne strony odnawiają się w pracy!

Modlitwa

Modlitwa jest dominującą czynnością zarówno w naszym życiu osobistym, jak i wspólnotowym. Modlitwa rozciąga się na wszystko, co składa się na nasze codzienne życie. Modlitwa kontemplacyjna? cicha, intymna, prosta modlitwa, której prawda polega na nawróceniu serca.

Modlitwa, Liturgia Godzin, Lectio Divina, adoracja eucharystyczna są tylko widzialną częścią tej właśnie wewnętrznej rzeczywistości, jaką jest modlitwa kontemplacyjna, której szczytem jest Eucharystia.

Słowo Boże jest ziarnem: aby wydać owoc, trzeba nad nim rozmyślać w ciszy.

ks. Piotr Bienvenu Noailles

Gościnność

Wspólnoty przyjmują z prostotą i dyskrecją tych, którzy szukają Pana w ciszy i samotności. To przyjęcie jest wezwaniem i łaską dla każdej z nas. W każdym miejscu i w każdej kulturze chcemy być znakiem wiary i sakramentem jedności.

We wspólnocie Kościoła

Nasze wspólnoty są obecne w Kościołach lokalnych? blisko konkretnej wspólnoty ludzkiej, są znakiem wiary i sakramentem jedności.

Poprzez nieustanne i wyjątkowe poszukiwanie samego Boga nasze wspólnoty są przede wszystkim wyznaniem wiary i świadectwem prymatu Boga w całym życiu człowieka. Chcą być tym głosem „ostatecznej ciszy” (I Księga Królewska 19), który głosi, że Źródłem wszelkiego szczęścia, wszelkiego spełnienia, wszelkiej miłości jest tylko Bóg. Przyjmujemy bezinteresowną miłość Boga w imię całej ludzkości. Odpowiadamy bezinteresowną ofiarą z całej naszej istoty, czyniąc nasze życie „chwałą chwały Bożej”.

Kontakt

Koordynatorka duszpasterstwa powołań: s. Wioletta Krzymowska

e-mail: wiolasfb@wp.pl, tel.: 662 173 408