Myśli Dobrego Ojca

 • Twoje serce nie zazna pokoju i szczęścia dopóki całkowicie nie spocznie w Najświętszym Sercu Jezusa.
 • Łagodnością zdobywamy serce bliźniego, a przez pokorę uzyskujemy wszystko u Serca Jezusa.
 • Odpowiadaj na Jego miłość nieustanną wiernością, by nie czynić niczego, co mogłoby zasmucić Jego Serce.
 • Wiara wiernych umacnia się przez czytanie i rozważanie Ewangelii.
 • Uchwyćmy mocno dłoń naszego Boskiego Mistrza i nie puszczajmy jej, cokolwiek się zdarzy, gdyż On potrafi wyprowadzić dobro ze zła i wszystko obrócić na swoją chwałę.
 • Bądź więc wspaniałomyślny/a i oddaj się bez zastrzeżeń Jego Boskiej Opatrzności.
 • Będąc stworzony dla Boga, człowiek nie może być szczęśliwy nie znając Go i oddalając się od swego celu.
 • Pracujcie gorliwie nad rozszerzaniem Królestwa Jezusa Chrystusa.
 • Czyń tak, aby twoje dobre czyny błogosławiły imię Jezusa.
 • Aby przyciągnąć i ożywiać w sobie boską miłość Jezusa Chrystusa, z pomocą łaski Bożej postanawiam wyrzec się wszystkiego, co jest na ziemi, by kochać jedynie mego godnego uwielbienia Pana lub wszystko inne kochać tylko w Nim i dla Niego.
 • Od wiary do miłości jest tylko jeden krok: kiedy Jezus widzi serce oddane i w pełni przygotowane, obiera je za swe mieszkanie, ustanawia w nim swe panowanie i wnet ogarnia płomieniem swej gorącej miłości.    
 • Oblubienica Jezusa Chrystusa, za przykładem swego Boskiego Mistrza, musi być samą miłością, samym oddaniem: Twoje serce, jak Serce Zbawiciela, musi być strawione miłością.
 • Słowo Boże jest ziarnem; aby wydało owoc, musi być rozważane w ciszy, w przeciwnym razie będzie to tylko przejściowe natchnienie.
 • Przez pełną miłości rozmowę z Jezusem możesz posiąść skarby łaski tak dla siebie jak i dla innych.
 • Jak mrówka która biega tu i tam, by w pięknej porze roku poczynić zapasy, które następnie przenosi do swej podziemnej kryjówki, aby w spokoju i obfitości przetrwać zły czas, tak i Ty musisz każdego dnia składać w Sercu Jezusa dobre myśli i uczynki, praktyki pobożności i wszelkie cnoty, jakie podsuwa Ci gorliwość bądź zaleca reguła. Kiedy zaś nadejdzie zły czas, kiedy ogarną Cię płacz, oschłość i niesmak, rzuć się w Serce Jezusa, by tam przetrwać burzę, a odpocząwszy tam nieco i znalazłszy uczynione wcześniej dobro, uzyskasz nową siłę i nowy zapał, by gromadzić nowe bogactwa.