Kontakt

Zgromadzenie Sióstr Świętej Rodziny

ul. V Poprzeczna 20

04-611Warszawa

tel.: 22 815 49 35

e-mail: pologne.secretariat@sfbint.org