O nas

Zgromadzenie zostało założone we francuskim mieście w Bordeaux w pierwszej połowie  XIX w. przez diecezjalnego kapłana ks. Piotra Bienvenu Noailles. Założyciel zgromadzenia uczył swoje duchowe córki, że całe życie i posługiwanie musi być ukierunkowane na Boga. Wzór takiego bezgranicznego oddania się Bogu dostrzegł w Świętej Rodzinie. Widział Jezusa, Maryję i Józefa jako Tych, którzy „we wszystkim kochali, szukali i pragnęli tylko Boga samego”. W Świętej Rodzinie dostrzegł także ziemskie odbicie Trójcy Świętej – obraz Jedynego Boga w Trzech Osobach. Wzór ten wzbudza pragnienie, by uczynić z ludzkości jedną rodzinę Bożą na ziemi.

Od chwili powstania Zgromadzenia (Francja, Bordeaux – 1820 r.) ks. Piotr Noailles rozsyła swe duchowe córki na wszystkie strony świata, do wszystkich ludzi, by „wraz z ich Aniołami towarzyszyły im na tej łez dolinie i przyprowadzały ich do Chrystusa”.

Ziarno charyzmatu Świętej Rodziny zostaje więc rzucone z całą obfitością Bożej łaski w glebę świata.