Kobiety

Od kilku lat przy naszych wspólnotach regularnie spotyka się grupa kobiet, które pragną pogłębić życie wiary we wspólnocie innych kobiet.

Spotkania są miejscem dzielenia się codziennymi sprawami, troskami i problemami, a także czasem pogłębienia relacji z Bogiem poprzez uczestnictwo w Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu i możliwość spowiedzi.

Grupa jest otwarta, można do niej dołączyć, przy okazji najbliższego spotkania.