Poprawczak

„Poprawczak” to stale formująca się grupa młodych z różnych stron Polski, spotykająca się regularnie. To wspólnota pragnących przybliżać się do Boga młodych, która bazuje na tworzeniu więzi.

Okazuje się, że odległość nie jest przeszkodą, aby się spotykać młodzi ludzie są gotowi pokonać niemałe odległości. 

Na wesoło o „Poprawczaku”

Nasz poprawczak to młodzież kochana, mogłaby w naszym domu przebywać od nocy do rana. Nie chce im się wyjeżdżać, choć psocą niebywale, jednak chcą się poprawiać stałe.

Nazwa mocno zobowiązująca i do przemiany życia bardzo motywująca.

Na rekolekcje z chęcią przybywają i dają radość ogromną, gdy w wierze wzrastają.

To cudnie jest widzieć przemianę ich życia i ta metamorfoza jest nie do ukrycia.