Konsekrowane Osoby Świeckie

Krocząc śladami tych dusz, które uświęciły się i żyjąc w świecie przyjęły niektóre z zatwierdzonych przez Kościół reguł Trzeciego Zakonu, naśladując życie pierwszych chrześcijan, którzy zanim jeszcze zaistniały wspólnoty zakonne, już praktykowali w odosobnieniu wszystkie rady ewangeliczne, członkinie tego Stowarzyszenia będą jeszcze bardziej podobne do Świętej Rodziny, gdyż Jezus, Maryja i Józef w najdoskonalszy sposób żyli razem i w ukryciu, jakkolwiek na zewnątrz nic Ich nie wyróżniało spośród zwyczajnych dzieci Izraela.

ks. Piotr Bienvenu Noailles
https://www.cathopic.com
O Instytucie Świeckim Świętej Rodziny

W odpowiedzi na pragnienie grupy kobiet, które z powodu zobowiązań rodzinnych i innych nie mogły zostać siostrami zakonnymi, ale zostały powołane przez Boga do wypełniania ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ks. Noailles utworzył Stowarzyszenie Pań Świętej Rodziny z własną regułą. Instytuty świeckie nie istniały w tym czasie w Kościele. W roku 1947 papież Pius Xll opublikował Konstytucję Apostolską Provida Mater Ecclesia, która nadała Instytutom Świeckim status w Kościele.

Prawo kanoniczne nie zezwala na łączenie świeckich i sióstr zakonnych w jednej grupie, w ten sposób świecka grupa Świętej Rodziny stała się Świeckim Instytutem Świętej Rodziny.

Konsekrowane świeckie to samotne kobiety, które składają śluby i żyją we własnych domach bez żadnego zewnętrznego znaku poświęcenia.

Utrzymują się samodzielnie i zabezpieczają własną przyszłość. Ich powołaniem jest ciche dawanie świadectwa o wartościach chrześcijańskich, ne różniąc się na zewnątrz od innych.

Spotykają się ze sobą regularnie.

https://www.cathopic.com
Konsekrowane świeckie o swoim powołaniu

„Jako konsekrowane świeckie Świętej Rodziny żyjemy w pełni charyzmatem Piotra Bienvenu Noaillesa w sercu świata. W różnorodności naszych osobistych powołań idziemy za Jezusem i przyjmujemy Go wraz z Maryją i Józefem w prostocie życia, które na zewnątrz jest podobne do życia innych, ale wewnętrznie jest konsekrowane przez Ducha.

Eucharystia, fundament i pokarm naszej konsekracji, znajduje się w centrum naszego życia. Kontemplacja Świętej Rodziny z Nazaretu inspiruje nasze życie modlitewne.

Przez naszą konsekrację całe nasze życie staje się apostolskie. Stawiamy sobie za cel Założyciela, ?szerzyć i umacniać wiarę?, angażując się w życie pozostawionym przez niego charyzmatem.”

Kontakt

s. Teresa Kurda, e-mail: miriamteresa@poczta.onet.pl

Zobacz także: Siostry kontemplacyjne