Miłość daje życie – VI Niedziela Wielkanocna

J 14, 15-21

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:
?Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze ? Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie.

Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie?.

Jezus przemawia z głębi swego serca, jakby chciał swym uczniom, nam, przekazać istotę i sedno naszego życia i szczęścia. Mówi  bardzo prosto: ?Jeśli Mnie miłujecie…?. To słowo dotyka, ponieważ uświadamia nam jak  bardzo Bóg pragnie, by człowiek żył tym, do czego został powołany. 

Istniejemy bo Bóg kocha, istniejemy, bo Bóg pragnie byśmy kochali. Miłość nadaje sens wszystkiemu, ona uzdalnia do wszelkiego dobra. Bez niej każdy człowiek nawet najbardziej inteligentny, wykształcony, zamożny, sławny itd. ? umiera. Miłość daje życie.

Pan w dzisiejszej Ewangelii wskazuje również  źródło prawdziwej miłości, tym źródłem jest On sam.  Jeśli miłuję  Jezusa ? żyję miłością prawdziwą w mojej wspólnocie, rodzinie, pracy, Kościele, świecie. Prawdziwa miłość płynie ze źródła prawdziwej miłości ? z  Boga. Wszystko inne jest namiastką, pozorem miłości. Zatem możemy zbadać nasze serce, czy naprawdę kocham? Czy moja miłość jest prawdziwa? Czy kocham dlatego bo najważniejsze miejsce  w moim sercu ma Bóg i On mnie uzdalnia do tych wielkich i prawdziwych uczuć? Pan Jezus mówiąc dziś  w Słowie o miłości ? daje wiele obietnic, obietnic, które są pragnieniem każdego człowieka.

Jeśli kocham Boga:

  • zachowam przykazania,
  • będę w zjednoczeniu z całą Trójcą Świętą,
  • otrzymam dar Ducha Świętego, który będzie we mnie,
  • będę widzieć działanie Boga  w moim życiu i poznam prawdę,
  • będę żyć pięknie  nie tylko na ziemi , ale i w  wieczności,

Tak wielki jest Bóg ? Miłość, który daje człowiekowi wszystko. Mogę mieć to wszystko ? jeśli miłuję? Uwielbiajmy dziś Boga bo uzdalnia nas do miłości, bo kocha. Istniejemy tylko dlatego, że ON ? BÓG jest źródłem miłości i naszego istnienia.

s. Barbara

Podziel się: