JUBILEUSZ 25 – lecia ślubów zakonnych w Gorzycach

Św. Paweł w liście do Rzymian pisze ??Bóg z tymi, którzy GO miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru?? Tak, to prawda, Bóg wciąż miłuje i gdy raz wybrał, wciąż ponawia to wybranie swoją łaską, miłosierdziem, a nade wszystko wiernością. I choć moja miłość i wierność wobec Niego tak często są nieporadne, słabe i nieudolne, to jednak Pan dał mi łaskę radowania się JUBILEUSZEM 25- lecia konsekracji zakonnej. Tym większa była moja radość, że jubileusz ten przeżywałam na zakończenie rekolekcji rocznych, a więc w święto Matki Bożej z Góry Karmel (Szkaplerznej). I podobnie było w parafii gorzyckiej. 8 września- Święto Narodzenia NMP – na wieczornej Mszy Św. dziękowałam Bogu wraz z Kapłanami, Siostrami ze Wspólnoty, Nauczycielami, Młodzieżą, Dziećmi i Parafianami za obecność Pana w moim życiu jako siostry Świętej Rodziny. Po ciepłych słowach ks. Dziekana i życzeniach obecnych na Eucharystii podziękowałam wszystkim, i prosząc o dalsze wsparcie modlitewne, podarowałam okolicznościowe obrazki, za które dziękuję siostrze Prowincjalnej i słodkości. Korzystając ze sposobności pragnę też podziękować Wspólnotom, które pamiętały o moim jubileuszu życzliwą modlitwą, słowem, gestem i upominkami. Niech Bóg Sam będzie waszą radością i niech Was błogosławi.
W JMJ s. Iwona, sfb

Podziel się: