Gdzie chrzest, tam wspólnota

Obchodzona  w tym roku 1050 rocznica chrztu Polski to dobra okazja, by postawić sobie pytanie o znaczenie wiary w codziennym życiu i pogłębić duchowość  chrzcielną. Ostatnie tygodnie wakacji stały się błogosławionym czasem odkrywania śladów Zmartwychwstałego Pana dla grupy siedmiu dziewcząt, które zdecydowały się uczestniczyć w rekolekcjach młodzieżowych: ?Gdzie chrzest, tam wspólnota?. Przez pięć dni, w niewielkim, ale bardzo  rodzinnym domu sióstr Świętej Rodziny przy ul. Hektarowej 15 a,  nasza rekolekcyjna wspólnota ruszyła w duchową drogę odkrywania nie tylko bogatej symboliki chrztu świętego, ale przede wszystkim jego znaczenia dla naszego chrześcijańskiego życia. W tych duchowych zmaganiach przewodził nam ks. Rafał oraz towarzyszyły siostry Aneta i Beata. Rodzinny klimat domu sióstr i troska naszej siostry Marty (która podobnie jak Jej zabiegana Patronka troszczyła się, by niczego nam nie brakowało) sprawiła, że szybko poczuliśmy się małą wspólnotą, w której dzieliliśmy się nie tylko naszymi radościami i smutkami, lecz modliliśmy się razem.  Dzień po dniu odkrywaliśmy bogactwo Bożego Słowa, tajemnicę Trójcy Świętej, która jest Wspólnotą i Relacją,  by na koniec poprzez odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych wybrać Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela. Każdy z nas został na koniec tych rekolekcji posłany, bo usłyszeliśmy na nowo wezwanie do głoszenia Ewangelii i dzielenia się wiarą w swoich środowiskach. Za ten wspaniały, pełen łaski czas niech będzie Bóg uwielbiony! Bo gdzie chrzest, tam wspólnota?.a gdzie wspólnota ? tam radość i miłość czyli Bóg!

Podziel się: