Zakończenie XIX Kapituły Prowincjalnej

Uroczystą celebracją i słowami Przełożonej Prowincjalnej, s. Barbary Sygitowicz, zakończyła się odbywająca się w Warszawie w dniach 8 – 11 listopada XIX Kapituła Prowincji Polskiej.

Obecne podczas Kapituły siostry pochylały się nad ważnymi sprawami Polskiej Prowincji Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux oraz dokonały wyboru delegatki na Kapitułę Generalną, która odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2020 roku w Rzymie.

Kapituła była również czasem zatrzymania i refleksji oraz wspólnej modlitwy, któremu towarzyszyli zaproszeni kapłani o. Sebastian Wiśniewski OMI, o. Krzysztof Świderek OFM Conv oraz o. Leon Nieścior OMI.

Podziel się: