XXXI Niedziela Zwykła

Mk 12, 28 b-34
Największe przykazanie
Słowa Ewangelii według Świętego Marka:
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: ?Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań??
Jezus odpowiedział: ?Pierwsze jest: ?Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą?. Drugie jest to: ?Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego?. Nie ma innego przykazania większego od tych?.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: ?Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary?.
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: ?Niedaleko jesteś od królestwa Bożego?. I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Nauczyciel Pisma zdezorientowany wielością nakazów i zakazów Prawa (613 przepisów), podchodzi do Jezusa – Samego Prawodawcy i pyta: ?Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań??. Jezus odpowiedział: ?Pierwsze jest: ?Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego (…) będziesz miłował swego bliźniego”.

W dzisiejszej Ewangelii zatrzymuje mnie słowo: „Słuchaj„. Jest ono dla mnie zadaniem i wezwaniem. Tak często żyję w biegu, pośpiechu, gwarze miejsca pracy, ulicy… Walczę, aby wygospodarować w sobie przestrzeń ciszy, wejść do „namiotu spotkania” i… słuchać. Słuchać, czyli zanurzyć się w Słowie, poznawać i trwać. A trwać to być blisko. Kocham mojego Boga na tyle, na ile poznaję Jego miłość do mnie, zanurzając się właśnie w Słowie, które mi tę Miłość objawia. I nadziwić się nie mogę, że ta Miłość oddała za mnie życie. Odkrywam wtedy, że miłość, bardziej niż przykazaniem, jest DAREM i OBIETNICĄ: „będziesz miłował…”, nawet gdy jeszcze kulejesz w tej miłości… Po prostu SŁUCHAJ, bądź blisko, patrz, poznawaj, kontempluj, a „będziesz miłował”.  Pan to sprawi.
s. Wioletta

 

Podziel się: