Warsztaty dla postulatów i nowicjatów

W dniach od 7 do 9 marca 2018, w naszym domu w Warszawie, odbyły się warsztaty dla postulatu i nowicjatu kilku zgromadzeń zakonnych, których tematyką było „Poznanie siebie”. Spotkanie stało się okazją do spojrzenia w głąb siebie jak i do poznania sióstr z innych zgromadzeń, które również są na początku drogi powołania zakonnego. Mamy nadzieję, że niebawem spotkamy się na kolejnych warsztatach, a nowe znajomości będą się rozwijały i z każdym spotkaniem umacniały.

Postulantka Katarzyna

Podziel się: