Rodzinne Świętowanie w Skierniewicach

W kolejną już rocznicę Cudownego Błogosławieństwa z 3 lutego 1822 roku, w którym Pan Jezus pobłogosławił nowej wspólnocie zakonnej, ukazując swoje święte Oblicze w konsekrowanej Hostii, błogosławiąc zebranym podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w jednej z pierwszych wspólnot „Świętej Rodziny” w Bordeaux, siostry z dwóch wspólnot Polskiej Prowincji wraz ze Stowarzyszonymi Świętej Rodziny oraz przedstawicielką konsekrowanych świeckich spotkały się w Skierniewicach, by wyrazić wdzięczność za dar Eucharystycznego Cudu.

Pierwszym wspólnym wydarzeniem było uczestniczenie w modlitwie poprzez platformę zoom, która połączyła duchową rodzinę ks. Piotra B. Noailles z całego świata. Zwieńczeniem spotkania była Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy sióstr w Skierniewicach.

Podziel się: