Pośredniczka Wszelkich Łask – Patronka Zgromadzenia

Kiedy w przepięknym miesiącu – 28 maja 1820 roku, w dalekim Bordeaux młody, 26 – letni kapłan, ks. Piotr Bienvenu Noailles dawał początek nowej wspólnocie zakonnej w Kościele, miał za sobą głębokie doświadczenie wewnętrznych natchnień od Boga, których Pośredniczką była Najświętsza Maryja Panna. Był zachwycony wzorem Jej życia i oddania się Bogu bez zastrzeżeń. Wiedział też, że oddawszy pod Jej opiekę tworzone przez siebie dzieła, może być spokojny ich przyszłość.

W roku 1829, jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Ojciec Noailles nadał nazwę ?Sióstr od Niepokalanego Poczęcia? jednej z utworzonych w Stowarzyszeniu gałęzi, zajmującej się edukacją dziewcząt.

Godnym uwagi jest też fakt, iż mimo że dopiero Sobór Watykański II ogłosił Maryję Matką Kościoła, nasz Ojciec Założyciel już o cały wiek wcześniej uznał Ją pod tym wezwaniem i wyraził to w utworzonym przez siebie Akcie oddania się Świętej Rodzinie:

„Tu na ziemi byłaś nieznana i ukryta, lecz Aniołowie z zachwytem patrzyli na Ciebie a Ty pracą i zasługami swymi odmieniłaś oblicze ziemi. Było Was tylko Troje, lecz potomstwo Wasze rozmnoży się jak gwiazdy na niebie, a Dziewica, która porodziła Zbawiciela, została Królową i Matką wszystkich odkupionych”.

Ks. Piotr B. Noailles zawsze uważał Maryję za swoją Matkę, za Matkę utworzonej przez siebie duchowej Rodziny i Matkę Kościoła – wielkiej Rodziny dzieci Bożych.

Kaplica Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask na wyspie w Martillac

Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask, której święto obchodzimy 12 czerwca, jest w pełni Tą, którą Stowarzyszenie Świętej Rodziny czci jako swoją Patronkę, gotową zlewać na nas wszelkie dary od Ojca Łaski (…). Bóg zapragnął, aby Święta Rodzina miała swoją kaplicę poświęconą Matce Bożej Pośredniczce Wszelkich Łask. Mając tworzyć jedną jedyną Rodzinę, osoby należące do Stowarzyszenia mają tę samą Matkę, to samo nabożeństwo i Bóg mówi im: o jakąkolwiek prosilibyście łaskę, tutaj należy jej szukać, tutaj ją znajdziecie, przy Matce Bożej Pośredniczce Wszelkich Łask.

„Usłyszałem Jej głos, Ona mnie wzywała, wskazywała mi drogę, wszystko zrozumiałem!”
ks. Piotr B. Noailles

Jeśli chodzi o figurę Maryi, to Jej tytuł przedziwnie i wspaniale streszcza myśl Ojca Założyciela. Cała figura Matki Bożej jest biała, co ma oznaczać Jej dziewiczą czystość. Na swym lewym ręku ma Dziecię Jezus, a w prawej trzyma berło; na głowie ma królewską koronę. Dziecię swą małą rączką wskazuje nam Maryję. Są to prawdziwie znaczące gesty: Maryja jest Matką Jezusa a On daje Ją nam za Matkę, jednakże jest Ona także naszą Królową.

Podziel się: