Nowa Przełożona Prowincjalna

3 marca bieżącego roku we wspólnocie Domu Prowincjalnego w Warszawie -Aninie odbyło się ważne dla wszystkich Sióstr Świętej Rodziny wydarzenie. 

W obecności przedstawicielek z naszych wspólnot dokonało się uroczyste wprowadzenie nowej Przełożonej Prowincjalnej s. Magdaleny Ajdys oraz Rady Prowincjalnej. Zgromadzone na spotkaniu siostry przyzywały obecności i światła Ducha Świętego zarówno dla nowego Zarządu, jak i otaczały modlitwą s. Barbarę Sygitowicz, pełniącą tę posługę przez ostatnie lata. Nie zabrakło słów wdzięczności, wzruszenia i siostrzanych gestów jedności i wparcia. Wyrazy jedności i łączności z nami w tym szczególnym dniu przekazała także  Przełożona Generalna Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux, s. Ana Maria Alcalde. Nasze spotkanie zakończyłyśmy Mszą Świętą dziękczynną  za dar s. Barbary oraz za członkinie nowego Zarządu z s. Magdaleną na czele.

Wszystkim Siostrom życzymy łaski nasłuchiwania poruszeń Ducha Świętego i wrażliwości serc na Boże Słowo, by jak pisze Założyciel Zgromadzenia:

?kochać, szukać, i pragnąć we wszystkim jedynie Boga Samego i tylko u Niego czerpać, wszelkie światło, wszelkie pocieszenie i wszelką moc, jakiej będą potrzebowały, aby odpowiadać na swoje powołanie.?

(Sługa Boży Ksiądz Piotr Noailles)

s. Beata Małecka

Fot: s. Agnieszka Bura

Podziel się: