Myśli nie tylko na dziś!

27 października 1793 roku na świat przychodzi Piotr Bienvenu Noailles, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny. Zatem dokładnie dziś obchodzimy urodziny naszego Założyciela. Z tej okazji dzielimy się garścią myśli naszego Dobrego Ojca.

Niech jego słowa zostawią duchowy ślad w sercach czytających.

Modlitwa za wstawiennictwem Sługi Bożego Ks. Piotra B. Noailles

Boże, Ojcze nasz,
Ty, który w sercu Piotra Bienvenu Noailles
złożyłeś łaskę bezgranicznego oddania
się Twojej miłości i natchnąłeś go ideą
utworzenia Rodziny na wzór tej, którą
tworzyli Jezus, Maryja i Józef,
daj nam, prosimy, żyć tym samym duchem
dla rozszerzania Twojego Królestwa
i dla Twojej większej chwały.
Daj nam również radość oglądania
chwały Twojego Sługi,
Czcigodnego Piotra Bienvenu Noailles,
i przez Jego wstawiennictwo udziel nam ?
Prosimy Cię o to
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Amen.

O otrzymanych łaskach prosimy powiadomić:
Siostry Świętej Rodziny, tel. 22/815 49 35,
e-mail: rodzina@hot.pl lub pologne.secretariat@sfbint.org

Podziel się: