Może wyda owoc – III Niedziela Wielkiego Postu

Łk 13, 1-9

Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.

Jezus im odpowiedział: ?Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie?.

I opowiedział im następującą przypowieść: ?Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: ?Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?? Lecz on mu odpowiedział: ?Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć??.

Od pewnego czasu? a ściślej od tzw. ?bilansu? połowy życia zaczęłam inaczej patrzeć na każdy, nowy, rozpoczynający się dzień. Nowy dzień, który witam wraz z pierwszym przetarciem powiek jest… niezwykłym darem! Nie dlatego, że właśnie ziści się wygrana kumulacja w Totolotka, czy będę świadkiem czegoś zapierającego dech w piersiach. Oczywiście, nowy dzień ? to nowa kartka w kalendarzu, dar spotkań, relacji z innymi, całe bogactwo wydarzeń, tych pięknych i tych mniej mile widzianych. Po prostu, to nie jest takie oczywiste, że w ogóle otworzę oczy. Że będę mieć kolejną szansę na…

Póki żyję, jest to możliwe. Póki żyję, jest mi ofiarowana cierpliwość Ogrodnika. Jest mi ofiarowana szansa pogłębienia mojego życia, zobaczenia głębi moich motywacji, wyborów i uczynków. Nawet kiedy znowu okazuję się tą nieowocującą figą, to czuję przy sobie Obecność Ogrodnika i szansę na ?nawóz?.

Dziś proszę Cię Panie, o dar nawracania się, by nie dać się zagłuszyć pozornym oczywistościom.

s. Beata

Podziel się: