Drużyna Świętej Rodziny w Aninie

W parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie udało się zainicjować spotkania grupy dziewczynek o nazwie Drużyna Świętej Rodziny. Niewątpliwie grupa mogła zaistnieć dzięki łasce Bożej i zaangażowaniu ludzi, a szczególnie miejscowego wikariusza ks. Pawła. Powstanie tej wspólnoty jest odpowiedzią na znaki czasu. W parafii pojawiła się potrzeba, aby zająć się dziewczynkami będącymi na etapie szkoły podstawowej. Dla chłopców propozycją jest grupa ministrantów, dla młodzieży starszej ? oaza. Zaś dla dziewczynek, które uczęszczają na Msze św. z udziałem dzieci, obchodzą pierwsze piątki miesiąca ? – nie było żadnej możliwości zaangażowania się w życie parafii i głębszej formacji.

Jako Siostry Świętej Rodziny odpowiedziałyśmy na to wezwanie i postanowiłyśmy zaangażować się w prowadzenie tej grupy. Patronem tej grupy nie mógł być kto inny jak tylko Święta Rodzina ? stąd nazwa wspólnoty. Spotkania odbywają się od dwóch miesięcy, raz w tygodniu w salce przy parafii. W czasie spotkań wspólnie modlimy się, również przez śpiew,  czytamy Ewangelię przypadającą na najbliższą niedzielę i rozmawiamy o Niej. Następnie dziewczynki próbują zilustrować to Słowo Boże, wykonując różnego rodzaju prace plastyczne. Spotkania mają też na celu włączenie dziewczynek w życie parafii. Przygotowują się do uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. (modlitwa wiernych, procesja z darami). Poznają, że Kościół to konkretne środowisko, gdzie czują się dobrze, i z którym się identyfikują. Każdemu spotkaniu towarzyszy element rekreacyjny ? gry, zabawy. W wakacje wybieramy się na wspólny wyjazd w Góry Świętokrzyskie.

Takie są nasze początki. Mam nadzieję, że grupa będzie się nadal rozwijać. Obecnie do drużyny należy 25 dziewczynek. Najważniejsze, aby Jezus był coraz bardziej poznawany i  kochany, a jest to możliwe dzięki chęciom i otwartości serc całej Drużyny Świętej Rodziny.

Święto Rodzino, bądź zawsze z nami i króluj na zawsze w naszych sercach!

Podziel się: