40 dni? – I Niedziela Wielkiego Postu

Mk 1, 12-15

Jezus był kuszony przez Szatana, aniołowie zaś Mu usługiwali

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: ?Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!?

W dzisiejszej Ewangelii, jak zawsze jest wiele słów, wydarzeń, które nas zatrzymują.

Czytamy: ?Duch wyprowadził Jezusa na pustynię?. Kto?  Duch, Boży Duch, Duch Święty. Od razu inne słowa przychodzą na myśl: ?Boży Duch unosił się nad wodami? (Rdz 1,2), w innym miejscu  czytamy: ?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię? (Łk 1, 35), i jeszcze w innym miejscu: ?Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie? (Łk 4, 18).  

Duch Święty, który działa, przenika, umacnia, pobudza, prowadzi i spoczywa na nas. Duch Święty, który jest w nas od momentu naszego chrztu świętego, który uczy nas jak mamy się modlić i wołać do Boga ?Abba Ojcze?. W Duchu Świętym możemy  uczynić wielkie rzeczy, gdy jesteśmy Jemu ulegli i dajemy się Mu prowadzić.

Dlatego trzeba iść na pustynię, pustynię mojego codziennego, szarego życia. Mam znaleźć dla siebie miejsce pustynne by zatrzymać się, wyciszyć, oddalić od trosk, poczuć smak samotności i być sam na sam z Bogiem. 

40 dni – czas Wielkiego Postu, czas mi dany dla mojej odnowy ducha, dla mojego nawrócenia, przemiany. Czy tylko tyle dni mi wystarczy bym się nawrócił? Zmienił? A co zresztą dni mojego życia? Tylko 40 dni i to aż 40 dni?

To całe moje życie jest nieustannym nawracaniem się, szukaniem dróg Pana i Jego Obecności w moim życiu.

Ale nie jestem sam, jest ze mną Duch Święty i jest też szatan. Walka wciąż trwa między dobrem i złem, między moją uległością Duchowi Świętemu i rządzy świata tego.

Duch, pustynia, szatan, kto ma większe oddziaływanie na mnie? Bliskie już jest Królestwo Boże. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych, naszych glinianych, kruchych naczyniach.  

Prośmy Ducha Świętego, by nas umacniał na drodze nawracania się,  wypełniania woli Bożej, by Jego Słowo było w nas żywą Ewangelią.  

s. Maria

Podziel się: