Kobieta, która zmieniła losy świata – uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

Łk 1,26-38

Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: ?Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami?.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: ?Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca?.
Na to Maryja rzekła do anioła: ?Jakże się to stanie, skoro nie znam męża??

Anioł Jej odpowiedział: ?Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego?.

Na to rzekła Maryja: ?Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!?
Wtedy odszedł od Niej anioł.

Bóg wkracza w zwyczajne życie młodej dziewczyny, żyjącej w mało znanej wówczas miejscowości Nazaret. Powierza Jej szczególne zadanie ? ma zostać Matką Jezusa, Syna Bożego, Zbawiciela. Ona cała jest piękna, nie ma w Niej zmazy grzechu. Żyje blisko Boga i zdumiewa się Jego wielkością. Jej ?Fiat? zmienia losy świata. Mówiąc ?Tak? Panu, zgadza się urodzić i wychować Syna Bożego, zgadza się na krzyż i cierpienie.

Wobec każdego z nas Bóg ma swój  cudowny plan. Przygotował dla nas specjalną misję ? nasze życiowe powołanie.  Przychodzi moment w życiu, kiedy musimy dokonać wyboru, podjąć decyzję i dać odpowiedź Bogu. Zgoda na Boży plany w życiu każdego człowieka wiąże się ze szczególną łaską. Możemy być pewni, że ona nas nigdy nie opuści. Bóg będzie nam nieustannie towarzyszył i wspierał, również w tych chwilach trudnych.

We współczesnym świecie obserwujemy, jak coraz trudniej jest zgadzać się na Boże plany, coraz trudniej mówić Bogu ?tak?, deklarować się tak radykalnie na całe życie. Coraz trudniej podejmować życie kapłańskie czy zakonne.  Zauważamy coraz więcej obaw i lęków. Według niektórych wybór Boga wiąże się z ograniczeniami, z brakiem przyjemności, z pewnym stylem życia, często różnym niż ten, który proponuje nam świat konsumpcji i hedonizmu.  Spotykamy się z pewnym paradoksem, że współczesny wierzący młody człowiek, który stoi u progu podjęcia życiowej decyzji, wybiera Boga, ale na własnych warunkach. Bóg ? owszem ?tak?, ale oczekuję, że będzie mi dobrze, przyjemnie. A jeżeli nie spodoba mi się, to po prostu zrezygnuję.

Tymczasem postawa Maryi Niepokalanej wyznacza nam zupełnie inną optykę. Wypowiedziane ?Fiat? ? to wybór na zawsze. Maryja jako wzór wierności i posłuszeństwa jest dla nas drogą do Boga.

Cała jesteś piękna, o Maryjo! W Tobie jest pełnia radości błogosławionego życia z Bogiem. Spraw, abyśmy nie zatracili sensu naszej ziemskiej podróży: niech delikatne światło wiary oświeca nasze dni, niech pocieszająca siła nadziei kieruje naszymi krokami, niech zaraźliwe ciepło miłości ożywia nasze serca, niech oczy nas wszystkich będą utkwione mocno w Bogu, gdzie jest nasza prawdziwa radość.   (Papież Franciszek)

s. Magdalena

Podziel się: