Poszerzona Rada Generalna w Rzymie

Już po raz drugi w ciągu niecałego roku przełożone poszczególnych prowincji i delegatur, wikariatu i Rada Generalna spotykają się w Rzymie na Poszerzonej Radzie Generalnej.

Spotkanie rozpoczęło się 20 marca i potrwa 12 dni.

Anna Maria, Przełożona Generalna otwierając spotkanie podkreśliła, że rozpoczynający się czas jest kontynuacją wcześniejszej Poszerzonej Rady, przygotowującym do Kapituły Generalnej, która odbędzie się w 2020 roku. Proces przygotowania koncentruje się na wspólnym poszukiwaniu i odpowiedzi na pytanie w jakim miejscu się znajdujemy, jaka jest nasza rzeczywistość oraz rozeznawaniu co ma być istotnym tematem Kapituły Generalnej.

Podziel się: