Zakończyła się XX Kapituła Prowincjalna

W dniach 10 – 13 listopada w naszym domu nowicjackim w Łodzi odbyła się XX Kapituła Prowincjalna, w której wzięło udział 17 sióstr ze wszystkich domów polskiej prowincji naszego zgromadzenia.

Tematem Kapituły były słowa z Ewangelii św. Jana: Wytrwajcie w miłości Mojej.

Kapituła Prowincjalna, zgodnie z konstytucjami naszego zgromadzenia, zbiera się w imię Chrystusa, w wierze i komunii siostrzanej odbywa się co 3 lata i rozważa wszystkie problemy ważne dla życia prowincji.

Kapitułę rozpoczęłyśmy Eucharystią, której przewodniczył o. Paweł Zając, Przełożony Prowincjalny Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, z którymi, z woli naszych Założycieli, łączą nas duchowe więzi oraz celebracją otwarcia Kapituły.

Dziękujemy Bogu za możliwość tego spotkania, dar wzajemnego ubogacenia, dzielenia radości i trosk oraz nowego zapału na najbliższe lata.

Fot.: sfb

Podziel się: