Wakacyjne wspomnienia

Wakacje już za nami. Można powiedzieć, że na dobre rozpoczął się nowy rok szkolny, katechetyczny i formacyjny, również dla dziewczynek z Drużyny Świętej Rodziny z Anina, którą prowadzi s. Magdalena.

W minionym tygodniu w piątek 15.09. 2017 o godz. 18.00 w parafialnej świątyni była sprawowana Msza św. na rozpoczęcie nowego roku pracy Drużyny Świętej Rodziny i Liturgicznej Służby Ołtarza. Następnie dzieci wraz z Rodzicami zostały zaproszone na spotkanie, na którym przedstawiono plany i założenia na nadchodzący czas.  A w sobotę 16.09.2017 odbyło się już pierwsze powakacyjne spotkanie Drużyny.

Chcemy jeszcze trochę powspominać wakacyjny odpoczynek Drużyny Świętej Rodziny i ministrantow, który dane nam było spędzić w  pięknie położonym ośrodku w Kaczynie, niedaleko Kielc. Nasz wyjazd miał charakter zarówno rekolekcyjny, jak i wypoczynkowy. Każdego dnia uczestniczyliśmy we Mszy św., odprawianej przez ks. Pawła, który tak naprawdę zorganizował ten wyjazd i czuwał nad wszystkim. Poznawaliśmy biblijne przypowieści, które rozważaliśmy każdego ranka, a wieczorem podsumowywaliśmy dzień, patrząc  czy udało się nam dotrzymać postanowień.

Pan Bóg dał nam piękną pogodę, wręcz upalną, która sprzyjała kąpielom w jeziorze i wspólnym wycieczkom. Niektórzy z nas pierwszy raz byli w jaskini Raj, na zamku w Chęcinach i w pałacu w Kurozwękach, gdzie podziwialiśmy bizony. Niemałych atrakcji dostarczyło nam Muzeum Zabawek w Kielcach i Lunapark w Bałtowie. Na naszym świętokrzyskim szlaku nie mogło zabraknąć Świętego Krzyża.

Cieszymy się, że wspólnie spędziliśmy ten czas. Mogliśmy bardziej poznawać Boga poprzez wspólną modlitwę, jak i przez piękno przyrody i obecność drugiego człowieka.

Podziel się: