Rozpoczęcie Nowenny za wstawiennictwem Matki Bożej, Pośredniczki Wszelkich Łask

Na 9 dni przed Świętem Maryi, Pośredniczki Wszelkich Łask, czyli 3 czerwca rozpoczynamy Nowenną do Patronki naszego Zgromadzenia, której Uroczystość obchodzimy 12 czerwca.

Kiedy w przepięknym miesiącu – 28 maja 1820 roku, w dalekim Bordeaux młody, 26-letni kapłan, ks. Piotr Bienvenu Noailles dawał początek nowej wspólnocie zakonnej w Kościele, miał za sobą głębokie doświadczenie wewnętrznych natchnień od Boga, których Pośredniczką była Najświętsza Maryja Panna. Był zachwycony wzorem Jej życia i oddania się Bogu bez zastrzeżeń. Wiedział też, że oddawszy pod Jej opiekę tworzone przez siebie dzieła, może być spokojny ich przyszłość.

W roku 1829, jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Ojciec Noailles nadał nazwę «Sióstr od Niepokalanego Poczęcia» jednej z utworzonych w Stowarzyszeniu gałęzi, zajmującej się edukacją dziewcząt.

Godnym uwagi jest też fakt, iż mimo że dopiero Sobór Watykański II ogłosił Maryję Matką Kościoła, nasz Ojciec Założyciel już o cały wiek wcześniej uznał Ją pod tym wezwaniem i wyraził to w utworzonym przez siebie Akcie oddania się Świętej Rodzinie:

Tu na ziemi byłaś nieznana i ukryta, lecz Aniołowie z zachwytem patrzyli na Ciebie a Ty pracą i zasługami swymi odmieniłaś oblicze ziemi. Było Was tylko Troje, lecz potomstwo Wasze rozmnoży się jak gwiazdy na niebie, a Dziewica, która porodziła Zbawiciela, została Królową i Matką wszystkich odkupionych.

Ks. Piotr B. Noailles zawsze uważał Maryję za swoją Matkę, za Matkę utworzonej przez siebie duchowej Rodziny i Matkę Kościoła – wielkiej Rodziny dzieci Bożych.

Jeśli chodzi o figurę Maryi, to Jej tytuł przedziwnie i wspaniale streszcza myśl Ojca Założyciela. Cała figura Matki Bożej jest biała, co ma oznaczać Jej dziewiczą czystość. Na swym lewym ręku ma Dziecię Jezus, a w prawej trzyma berło; na głowie ma królewską koronę. Dziecię swą małą rączką wskazuje nam Maryję. Są to prawdziwie znaczące gesty: Maryja jest Matką Jezusa a On daje Ją nam za Matkę, jednakże jest Ona także naszą Królową. Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask jest w pełni swoją Patronkę, gotową zlewać na nas wszelkie dary od Ojca Łaski (…). Bóg zapragnął, aby Święta-Rodzina miała swoją kaplicę poświęconą Matce Bożej Pośredniczce Wszelkich Łask. Mając tworzyć jedną jedyną Rodzinę, osoby należące do Stowarzyszenia musiały mieć tę samą Matkę, to samo nabożeństwo i Bóg mówi im: o jakąkolwiek prosilibyście łaskę, tutaj należy jej szukać, tutaj ją znajdziecie, przy Matce Bożej Pośredniczce Wszelkich Łask.

Podziel się: