O podejmowaniu ryzyka w anińskim domu

W dniach 16 ? 19 lutego aniński dom sióstr Świętej Rodziny stał się  miejscem dialogu i refleksji nad tematem ryzyka w ludzkim życiu. Pięć młodych kobiet wraz z towarzyszącymi siostrami i księdzem przez kilka dni rekolekcji starało się odkryć czym było ryzyko w życiu Maryi i Józefa. Dla Mileny, Eweliny, Agnieszki, Beaty i Hani był to szczególny czas słuchania Słowa Bożego i doświadczeń innych osób oraz cieszenia się wzajemnym bogactwem przeżyć i myśli. Dzięki prowadzącemu konferencje księdzu Rafałowi, nie brakowało poważnych zamyśleń, ale i też grupowych radości, przeżywanych podczas wspólnej rekreacji. Ostatni dzień rekolekcji pozwolił na odkrycie, że Jezus jest Panem ryzyka, a słowa Papieża Franciszka o ryzyku,  stały się dla każdego z nas impulsem do podejmowania go na nowo  w naszej wierze, w codzienności, w pracy. Nasze rekolekcje zakończyliśmy celebracją posłania i indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Dziękujemy Bogu i Wam za możliwość przeżycia wspólnie tych dni. Dobrze było być razem z Wami, modlić się, rozmawiać i cieszyć.

Siostry Aneta i Beata (współprowadzące)

 

Podziel się: