Wielkanoc 2022

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus Znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam (J 20, 19-21)

Zmartwychwstały Chrystus ze śladami swojej męki przychodzi do zalęknionych uczniów i przynosi im POKÓJ, którego i my tak bardzo pragniemy, szczególnie w tym ostatnim czasie. Chrystus, pokonawszy śmierć, piekło i szatana, daje nam nadzieję i pewność, że ten prawdziwy POKÓJ pochodzi od Niego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem.

Niech czas przeżywania Tajemnic Paschalnych odnowi w każdym z nas wiarę, nadzieję i miłość. Niech Zmartwychwstały Pan wypełni serca Swoim POKOJEM, abyśmy nieśli Go wszystkim, do których zostaliśmy posłani, a szczególnie cierpiącym wskutek wojny, choroby i niesprawiedliwości. Łączymy się duchowo w tej wielkiej modlitwie o POKÓJ, życząc bliskich spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem, które umocnią nas w codziennym przezwyciężaniu trudności.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy!

Siostry Świętej Rodziny

Podziel się: