Poplątane ścieżki życia – II Niedziela Adwentu

Łk 3, 1-6

Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

 

 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: ?Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże?.

 

Początek dzisiejszej Ewangelii brzmi zupełnie jak zapis w jakiejś kronice: kto, gdzie i kiedy rządził. Właśnie ten czas i to miejsce wybrał Bóg, aby do nas przyjść.

Dziś moglibyśmy zanotować: ?Było to w trzecim roku panowania Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, gdy Premierem był Pan Mateusz Morawiecki, w Rosji rządził Putin, w Uni Europejskiej? itd., za najwyższych kapłanów: Prymasa ? Ks. Bp Wojciecha Polaka, Przewodniczącego Episkopatu –  abp Stanisława Gądeckiego? skierowane zostało Słowo Boże?. Uważaj, człowiecze, bo to Słowo skierowane jest do mnie i do Ciebie: ?Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi??

 

 

Prorok nawołuje do prostowania poplątanych ścieżek mojego życia. Mam też zasypać dolinę, pustkę w moim sercu. Czym, jak? No właśnie. Pozwól mi to odkryć, Panie. To jeszcze nie koniec remontów. Mam też zlikwidować każdą górę i pagórek, które wyrastają między mną a Bogiem oraz między mną a innymi. Patrząc na krajobraz mego serca wydaje się to wręcz niemożliwie. Po ludzku rzeczywiście tak. Ale na szczęście jest Ktoś, kto chce się tym zająć. Tylko czy Mu pozwolę? Czy jestem gotowa na nawrócenie? Na totalne zmiany w moim życiu?

Proszę, uzdolnij mnie, Panie, do wyjścia z tego, co znam, co wygodne, co daje mi poczucie bezpieczeństwa ku temu, co Boże, by moje oczy ujrzały Twoje zbawienie.

 

piccola

 

Podziel się: