Ochrona danych

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną, przez formularz kontaktowy lub telefonicznie

Administratorem danych osobowych jest Prowincja Zgromadzenia Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux z siedzibą w Warszawie, ul. V Poprzeczna 20, 04-611 Warszawa. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iodsfb@gmail.com.

Użytkownik korzystający kontaktujący się poprzez połączenie telefoniczne lub listownie podaje dobrowolnie swoje dane w celu prowadzenia z nim korespondencji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań w celu obsługi korespondencji przez administratora danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt a) Dekretu) oraz realizacja celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 pkt f) Dekretu.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: na wniosek sądu, Policji).

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody.

Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji lub dla ochrony praw administratora.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w zależności od charakteru sprawy.