Litania do Św. Rodziny

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże –
Święta Trójco Jedyny Boże –
Jezu, Zbawicielu świata –
Jezu, Synu Maryi i nasz Bracie umiłowany –
Jezu, skarbie Świętej Rodziny –
Święta Maryjo, Królowo nieba – módl się za nami.
Święta Maryjo, Matko Jezusa i nasza ukochana Matko –
Święta Maryjo, ozdobo i radości Świętej Rodziny –
Święty Józefie, Ojcze – żywicielu Jezusa –
Święty Józefie, czysty Oblubieńcze Maryi –
Święty Józefie, przewodniku i podporo Świętej Rodziny –
Święta Rodzino, pod której opiekę poświęciliśmy się Bogu – bądź zawsze z nami.
Święta Rodzino, którą obraliśmy sobie za wzór –
Święta Rodzino, umiłowana przezOjca Niebieskiego –
Święta Rodzino, prowadzona przez Ducha Świętego –
Święta Rodzino, uświęcona obecnością Jezusa –
Święta Rodzino, jaśniejąca w oczach Boga –
Święta Rodzino, postrachu piekła –
Święta Rodzino, przybytku wszelkich cnót –
Święta Rodzino, świątynio Bóstwa –
Święta Rodzino, Tabernakulum Boga żywego –
Święta Rodzino, ukryta i nieznana na ziemi –
Święta Rodzino, uboga i pracowita –
Święta Rodzino, pokorna i pokutująca –
Święta Rodzino, wzorze cierpliwości i wyrzeczenia –
Święta Rodzino, chwalebna w utrapieniach –
Święta Rodzino, uczczona przez pasterzy –
Święta Rodzino, uwielbiona przez Mędrców –
Święta Rodzino, prześladowana przez Heroda –
Święta Rodzino, uciekająca do Egiptu –
Święta Rodzino, Zachwycie Patriarchów –
Święta Rodzino, przykładzie wszystkich cnót –
Święta Rodzino, czczona przez Aniołów –
Święta Rodzino, wzorze wszystkich świętych
Święta Rodzino, ozdobo nieba –
Bądź nam łaskawa – prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Bądź nam pomocą we wszystkich niebezpieczeństwach duszy i ciała –
Bądź nam obroną przeciwko złu, które nas przygniata –
Bądź nam siłą w walkach i próbach –
Bądź nam obroną przeciw atakom nieprzyjaciela naszego zbawienia –
Bądź nam nadzieją w tym życiu i pociechą w godzinie śmierci –
Wspomagaj swą potężną mocą tych, którzy Cię wzywają z prawdziwą ufnością –
Bądź Pośredniczką tych, którzy umierają w Panu i Orędowniczką grzeszników –
Bądź wybawieniem dusz czyśćcowych i zbawieniem ufających Tobie –
Bądź podporą dla słabych i zachętą dla niedoskonałych –
Bądź zawsze Opiekunką naszego Stowarzyszenia – Bądź zawsze zwierciadłem sprawiedliwych i skarbem wiernych –
Bądź zawsze pociechą dla uciśnionych i wsparciem dla prawdziwych chrześcijan –
Bądź zawsze podporą i obroną dla tych, którzy się Tobie poświęcili –
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

P. Święta Rodzino, bądź uwielbiona przez wszystkie wieki
W. I króluj na zawsze we wszystkich sercach.

Módlmy się:

Boski Zbawicielu, błogosław wszyskie nasze dzieła; wynagródź w sposób godny Ciebie wszystkich ich dobroczyńców i tych, którzy się przyczyniają do ich wzrostu. Użycz pokoju i wiecznego spoczynku naszym braciom i siostrom zmarłym w Stowarzyszeniu. Twoim sługom i służebnicom żyjącym na tej ziemi, udziel wszelkich potrzebnych łask, aby grzeszni się nawracali, sprawiedliwi uświęcali, a Święta Rodzina rosła ku Twojej chwale; ażebyś był znany i wysławiany przez wszystkie wieki wraz z Maryją i Józefem i abyś panował we wszystkich sercach; Ty, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.