Jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych

W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego w naszym domu w Konstantynowie Łódzkim odbyła się uroczystość 50-lecia ślubów zakonnych s. Romualdy Mikutowicz, która po raz pierwszy powiedziała Bogu swoje TAK 22 sierpnia 1969 roku.

Świętowanie rozpoczęło się dziękczynną Mszą Świętą, sprawowaną w intencji Jubilatki, podczas której siostra Romualda wypowiedziała formułę ślubów zakonnych. Po życzeniach, wyrażonych najpierw przez s. Barbarę, przełożoną prowincjalną, oraz przez zgromadzonych gości, siostra Jubilatka podzieliła się wspomnieniami z 50 lat spędzonych w Zgromadzeniu Sióstr Świętej Rodziny z Bordeaux.

Bogu niech będą dzięki za s. Romualdę i jej historię życia.

Podziel się: