Pośredniczka Wszelkich Łask

Patronką naszej zakonnej rodziny jest
Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask

Figura Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask jest biała, co oznacza Jej dziewiczą czystość. Na lewym ręku ma Dziecię Jezus, a w prawej trzyma berło; na głowie ma królewską koronę. Dziecię małą rączką wskazuje Maryję – są to prawdziwie znaczące gesty: Maryja jest Matką Jezusa, a On daje Ją nam za Matkę, jednakże jest ona także naszą Królową. Matka Boża Pośredniczka Wszelkich Łask jest w pełni Tą, którą Stowarzyszenie Świętej Rodziny czci jako swoją Patronkę, gotową zlewać na nas wszelkie dary od Ojca Niebieskiego.

Jakże piękny i pocieszający jest widok członków Świętej Rodziny, gdy przybywając ze wszystkich stron, ze wszystkich dzieł wznoszą swe ręce ku wspólnej Matce, Pośredniczce Wszelkich Łask, zatapiają się w tej samej miłości, w tym samym nabożeństwie i w ten sposób uprzedzają ową jedność, która w niebie utworzy z nich szczególną Rodzinę!”
(Piotr B. Noailles, Dobry Ojciec)

Maryjo Pośredniczko Wszelkich Łask, módl się za nami i wyjednaj nam łaski, o które Cię prosimy.