Inspiracja

„Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”
(J 20,21)

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!”
(Mk 16,15)

„Siostry Świętej Rodziny rozsiane na wszystkie strony świata; siostry, które ukazują się tu w taki, tam w inny sposób na wszystkich drogach, które przemierzają ubodzy wędrowcy, podobne są do kwiatów na pustyni. Podobne są do kwiatów rosnących nad brzegiem wód, w ruinach i nad grobami… Nie uciekacie od tych, którzy żyją wokół was. Wraz z ich Aniołami towarzyszycie im na tej łez dolinie. Aby zaś przyprowadzić ich do Chrystusa, bądź dla Niego zachować, dzielicie z nimi – według waszych sił – wszystkie ich trudy, wszystkie doświadczenia i wszystkie uciążliwości podróży.”
(Przedmowa do Reguł z 1851 roku)

Będąc posłanymi przez Chrystusa, by kontynuować Jego misję w świecie, a także urzeczywistniając pragnienie naszego założyciela, my – siostry apostolskie Świętej Rodziny oddajemy nasze życie Bogu i ludziom, w służbie Królestwu Bożemu.