Modlitwa do Świętej Rodziny

„Jezu, Maryjo i Józefie – Wy, których lubimy kontemplować w ludzkiej naturze i w odniesieniu do jedności dusz jako słodki obraz Jedynego Boga w Trzech Osobach; Wy, którzy tu na ziemi mieliście jedną duszę i jedno serce, aby otworzyć nam drogę do nieba, napełnijcie nas tym samym Duchem i tą samą miłością, abyśmy z kolei przekazywały je naszym siostrom, aby wszystkie – jakakolwiek byłaby różnorodność ich dzieł – krocząc pod Twoim sztandarem tworzyły jedną, jedyną rodziną. O Jezu, Maryjo i Józefie, bądźcie z nami, na życie i na śmierć. Amen.”