To naprawdę wspaniała wiadomość! – II Niedziela Bożego Narodzenia

J 1, 1-18

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało.

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga ? Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego ? którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: ?Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie?. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy ? łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.

Dziś, na początku nowego roku kalendarzowego, liturgia Słowa zaprasza nas do zatrzymania się nad początkiem właśnie: początkiem czasu, świata, naszego życia. Słyszymy o Mądrości, którą Pan stworzył przed wiekami i która „zapuściła korzenie w dziedzictwie Pana”. O nią prosi dziś dla nas św. Paweł: „Proszę, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego.”

A to poznanie prowadzi nas do odkrycia, że Bóg „wybrał nas przez założeniem świata (?) Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa”.

To naprawdę wspaniała wiadomość! Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało, jak śpiewamy w refrenie psalmu responsoryjnego. Żywy Bóg wybrał sobie nas na swoje mieszkanie, chce nas obdarzyć swoją obecnością, miłością i wszelkim dobrem, zwłaszcza mądrością. W naszej mocy jest zgoda na przyjęcie tej prawdy lub jej odrzucenie. Co wybierzemy dzisiaj?

Będziemy tymi, którzy nie rozpoznają przychodzącego Słowa i odrzucą je czy tymi, którzy je przyjmą? Św. Jan zapewnia: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego.” Niech nasze dzisiejsze spotkanie ze Słowem będzie czasem usłyszenia i przyjęcia tego, co Pan przygotował dla każdego z nas na początku tego nowego roku.


s. now. Ela

Podziel się: