Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa – II Niedziela Adwentu

Mk 1, 1-8

Prostujcie ścieżki dla Pana

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.

Jak jest napisane u proroka Izajasza: ?oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki?, wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.

Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: ?idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym?.

Minął już tydzień adwentu, tymczasem Słowo Boże zaprasza nas znów na początek: słyszymy Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, czyli początek Dobrej Nowiny. Nie wiem, jak dla Ciebie ale dla mnie to naprawdę bardzo dobra nowina. Być na początku to startować z czystą kartą, od nowa. Bez względu na to, co działo się do tej pory, jak wyglądała realizacja naszych adwentowych postanowień, dziś jest NOWA rzeczywistość, którą Pan Bóg chce rozpocząć razem z nami.

On daje nam dziś piękną obietnicę: będziemy ochrzczeni Duchem Świętym! Jednak zanim to nastąpi, potrzebujemy wybrać się tam, gdzie będzie możliwe wsłuchać się w Głos wołającego na pustyni.

Co dziś dla mnie oznacza jego wezwanie: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki? A może są przeszkody, które nie pozwalają mi usłyszeć tego Głosu? Może moim początkiem będzie to, co robili ludzie udający się do Jana Chrzciciela: wyznanie swoich grzechów, czyli spowiedź?

Dziś jest dobry czas, aby zacząć od nowa układać swoje życie z Bogiem. Nie czekajmy na inny!


s. now. Ela

Podziel się: