Nie mądrość tego świata – VII Niedziela Zwykła

Mt 5, 38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
?Słyszeliście, że powiedziano: ?Oko za oko i ząb za ząb?. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: ?Będziesz miłował swego bliźniego?, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski?.

Dzisiaj, u progu Wielkiego Postu słyszymy, jak Bóg wzywa nas do świętości. Jego wymaganie jest bardzo wygórowane, gdyż mamy być tak święci, doskonali, jak sam Bóg.

Czy ktoś z nas czuje się świętym? Raczej nie. Ale św. Paweł przypomina, że mieszka w nas Boży Duch a my sami jesteśmy Jego świątynią i własnością Chrystusa. I tutaj właśnie jest źródło naszej mocy, aby stawać się świętymi na wzór Boga. Oczywiście, właszymi siłami nie jesteśmy w stanie nawet o świętości marzyć, nie mówiąc o życiu według takich kryteriów. Ale Duch Święty uzdalnia nas zarówno do pięknych pragnień, jak i do ich realizacji, a jak słyszymy w śpiewie przed Ewangelią: Kto zachowuje naukę Chrysusa, w tym naprawdę Boża miłość jest doskonała.

Przyjrzyjmy się więc, do jakiej formy doskonałej miłości zaprasza nas dziś Słowo Boże.

1. Nie stawiajcie oporu złemu (a w tłumaczeniu Biblii Paulistów: Nie zwalczajcie zła złem).

W ocenie ludzkiej nadstawianie drugiego policzka do uderzenia czy pozwolenie się wykorzystać (odstąpić płaszcz, gdy ktoś chce zabrać szatę; iść dwukrotnie dalej niż było się zmuszonym) to naiwność a nawet głupota. Ale jak pisze św. Paweł, każdy, kto sądzi, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, aby posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga.

2. Kochać wszystkich, nawet swoich nieprzyjaciół i modlić się za swoich prześladowców, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w Niebie.

Po ludzku to niemożliwe, aby nie tylko modlić się o dobro dla tych, którzy życzą nam źle ale ponadto traktować ich jak naszych najbliższych ? z miłością. Jednak Pan Jezus jest radykalny ? gdy robimy różnicę w odnoszeniu się do innych ze względu na nasze sympatie czy antypatie, pyta: Czyż i celnicy/poganie tego nie czynią? Swoim uczniom, czyli także nam, zaleca aby być doskonałym na wzór Ojca, ponieważ On jednakowo kocha wszystkich, czy to dobrych czy złych, wszystkim oferując swoje darmowe dary: miłość i miłosierdzie.

Dlatego koniecznie potrzebujemy Ducha Świętego, Jego światła, aby uzdolnił nas do bycia mądrymi i do tego, abyśmy stali się doskonali na wzór naszego Ojca w Niebie.

Módlmy się dziś do Niego: 

Duchu Święty, udziel nam Twojej mądrości, abyśmy umieli postępować według Twojej logiki a nie według logiki świata. Kieruj nami w relacjach z innymi, abyśmy nie oddawali złem za zło i nie dzielili ludzi na wartych i niewartych miłości ale umieli kochać każdego człowieka dlatego, że jest Bożym Dzieckiem. Uzdolnij nas, abyśmy potrafili modlić się za każdego i każdego błogosławić w Imię Boże, szczerze życząc każdemu dobra, bez względu na to, czy jest nastawiony do nas przyjaźnie czy wrogo. Oczyść nasze serca z wszelkich uraz, abyśmy nigdy nie szukali pomsty i nie żywili nienawiści. Uzdolnij nas, abyśmy potrafili upominać z miłością, troszcząc się o zbawienie naszych bliźnich. Spraw, abyśmy umieli wprowadzić Słowo Boże w czyn i naucz nas tak miłować bliźniego, jak chcesz abyśmy miłowali. Amen.

Post. Ela

Podziel się: