Drużyna Świętej Rodziny

Aktualności

Ewangelia oczami dziecka

IV Niedziela Wielkiego Postu. Dziewczynki z Drużyny Świętej Rodziny z zapałem pochylają się nad Ewangelią: J 3, 14-21 Jezus powiedział do Nikodema: ?Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby

Czytaj więcej »